IELTS Speaking chủ đề Thể thao (Sports)

Thông thường, những chủ đề thường thức (liên quan đến đời sống hằng ngày) rất hay xuất hiện trong phần SPEAKING IELTS. Tuy nhiên, không phải ở bất cứ lĩnh…

Comments Off on IELTS Speaking chủ đề Thể thao (Sports)

Lecture Ready 1

Theo nhà xuất bản Oxford University, “Lecture Ready” – biên soạn bởi những vị giáo sư tại Oxford, là một series sách được phân chia thành ba cuốn riêng biệt,…

Comments Off on Lecture Ready 1

IELTS Listening Test Information

IELTS gồm 2 loại: Academic và General. Vì phục vụ mục đích khác nhau nên nội dung đề thi của 2 loại trên cũng khác nhau. Tuy nhiên, riêng phần…

Comments Off on IELTS Listening Test Information
Sitemap