Lecture Ready 1

Theo nhà xuất bản Oxford University, “Lecture Ready” – biên soạn bởi những vị giáo sư tại Oxford, là một series sách được phân chia thành ba cuốn riêng biệt,…

Comments Off on Lecture Ready 1

IELTS Listening Test Information

IELTS gồm 2 loại: Academic và General. Vì phục vụ mục đích khác nhau nên nội dung đề thi của 2 loại trên cũng khác nhau. Tuy nhiên, riêng phần…

Comments Off on IELTS Listening Test Information
Sitemap