Nâng cao vốn từ vựng chủ đề “Books”

  • Post category:Video

 

Học Tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng là 1 hành trình gian nan, nhưng một công việc dù khó khăn cỡ nào không phải chỉ cần “break it down” – chia nhỏ nó ra làm nhiều phần khác nhau thì chúng ta sẽ thấy quảng đường tới đích nhanh hơn phải không. Sở hữu 1 vốn từ vựng tốt chính là hành trang tốt nhất để bạn có thể nâng Tiếng Anh của mình lên 1 tầm cao mới, hãy còn ngừng ngại gì mà không dành 2 phút để xem video về từ vựng thường thức chủ đề BOOKS này nhỉ.

Từ vựng trong video này:

  1. compulsive reading
  2. bedtime reading
  3. be engrossed in a book
  4. beautifully written
  5. flick through the book
Sitemap