HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT IELTS WRITING TASK 1 – Table

Tiếp theo chuỗi hướng dẫn Writing Task 1 hôm nay New Insight sẽ chia sẻ cho bạn cách làm bài Writing task 1 dạng Table (bảng) nhé.   Thế nào là dạng Table (Bảng) trong IELTS Writing Task 1?  Biểu đồ dưới dạng bảng bao gồm một hoặc nhiều bảng biểu diễn những số liệu/tiêu chí khác nhau theo cột và hàng. Những số liệu này nhằm so sánh các đối tượng khác nhau được đề cập trong bảng biểu.   Ví dụ:   Các dạng Table (bảng) cơ bản  Bảng có mốc…

Comments Off on HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT IELTS WRITING TASK 1 – Table
Sitemap