Lecture Ready 1

Theo nhà xuất bản Oxford University, “Lecture Ready” – biên soạn bởi những vị giáo sư tại Oxford, là một series sách được phân chia

Chi tiết »

Câu điều kiện (If)

Khi nói về tình huống giả định, câu điều kiện là cấu trúc rất thường được sử dụng. Chúng ta cùng tìm hiểu về những

Chi tiết »