IELTS Speaking Chủ Đề Pets

https://youtu.be/FZqM0Qe_uBk Chủ đề hôm nay: PETS (THÚ NUÔI) thường thấy trong Part 1 - IELTS Speaking 1.Do you have/raise any pets? 2. Which animals can be good pets? Which ones…

Comments Off on IELTS Speaking Chủ Đề Pets

Nâng cao vốn từ vựng chủ đề “Books”

https://youtu.be/De7hORwoNEM   Học Tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng là 1 hành trình gian nan, nhưng một công việc dù khó khăn cỡ nào không phải chỉ cần…

Comments Off on Nâng cao vốn từ vựng chủ đề “Books”

Writing task 1

  huhuuhuhuhuhuhuuhu uhuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuh huhuuhuhuhuhuhuuhu uhuhuhuh huhuuhuhuhuhuhuuhu uhuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuh   uhu huhuhuhuhuhuh huhuuhuhu huhuuhuhuhuhuhuuhu uhuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuh   huhuhuuhu uhuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuh huhuuhuhuhuhuhuuhu uhuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuh huhuuhuhuhuhuhuuhu uhuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuh    

Comments Off on Writing task 1
Sitemap